İbni Sina Health Care, Hoşgeldiniz
English flag icon French flag icon Turkish flag icon

Örovasculer Ameliyatlar

Örovasculer ( Beyin-Omurilik Damarsal Patoloji ) Ameliyatları

Anevrizma

Genel anlamda vücuttaki atardamarlarda ve aort damarlarda oluşan  baloncuklardır. Vücutta özellikle beyinde çok sık görülür bu oluşum  beyin atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşur. Beyin anevrizması olan her 10 kişiden 1 inde baloncuğun patlaması sonucu kanama oluşur. Genelde şikayetler şiddetli baş ağrısı çift görme ve göz kapağı düşüklüğüdür. Teşhis MR ve BT ile konulur. Bu anevrizmalarının sebebi tam bilinmemekle birlikte sigara, yüksek tansiyon, ve genetik etkenlerin rol oynadı düşünülüyor. Bu anevrizmalar çok ciddidir ve hayatı fonksiyonlarını etkili yüksek riskli baloncuklardır. Teşhis konulur konulmaz acilen ameliyatta alınması gerekir. Anevrizmanın patlaması veya patlamadan önce müdahale etme şekline göre 3 çeşit tedavi metodu vardır.

  1. Cerrahi klipleme
  2. Endovaskuler koilleme
  3. Akışın yönünü değiştiren ameliyat ( mesh takılması )

AVM (Arteriovenöz Melformasyon)

Beyin veya omurilikte anormal kan damarı küresidir. Yapılan araştırmaların çoğu konjenital olduğunu veya doğumdan itibaren var olduğu düşünülmektedir. AVM ler genelde semptom oluşturmazlar. Genelde tesadüfen bulununlar. Normal kan damarı vücuda oksijen ve diğer besin maddeleri taşırken AVM damarları besin maddeleri olmayan kan taşırlar. Tedavi seçeneğine gelince genelde tedavi etmeden bırakmak ve hastayı gözlemlemek en iyi seçenek olabilir. Bu özellikle yaşlarda takip gerekir. Diğer 3 seçenek ise cerrahi olarak çıkarılması, endovaskuler tedavi, ve stereotaksik radyocerrahi. Cerrahide AVM tamamen çıkarılabilirse hasta tamamen iyileşebilir fakat komplikasyonludur. Endovaskuler tedavi ise kateter kullanılarak yapılır ve X ışınlarından faydalanılır . Endovaskuler tedavi her zaman AVM yı tamamen tedavi etmez. Stereotaksik radyocerrahi ise radyasyon ışınlarını değişik açıklarda AVM ye odaklar. Zaman içinde radyasyon AVM kan damarlarının daralmasını yol açarak kanama ve inme riskini ortadan kaldırır .

Kavernom

Anormal kan damarı kümelenmesidir AVM den sonra en sık görülen damar yumağıdır. Genelde beyinde ve omurilikte meydana gelir. Kanserli değildir vücudu diğer bölgelerine yayılmazlar. Kavernomu uluşturan damarla komşu hücreler arasında bağlantı kurmazlar. AVM ler den farklı olarak atardamar ve toplamdamar arasında doğurtan bağlantılar yoktur.   AVM den farklı olarak yüksek basınçlı arteryel kan akışı içermedikleri için AVM ler den ve Anevrizmadan daha az şiddetledir. Hiçbir semptom göstermezler. Hastalar çoğu kez baş ağrısı şikayet ile sadece başvurur. Genelde takip edeliler. Kavernomlar lokasyon, sayı, ve boyuta bağlı olarak tedavi seçenekleri sönülür.  Tanı MR ile konulur. Hastanın durumuna göre ya gözlem yapılır ya cerrahi yöntem ya da radyocerrahi yöntem ( CYBER KNİFE veya GAMMA KNİFE ) tedavi edilir.

  • İbni Sina Health Care
  • Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mah. E5 Yan yol Cad. Nef 22 A Blok Kat:5 No:78 Bakırköy / İstanbul - Türkiye
  • +90 212 843 84 78
  • +90 212 843 84 78
  • info[@]ibnisinahealthcare.com
2024©copyright tbn web