İbni Sina Health Care, Hoşgeldiniz
English flag icon French flag icon Turkish flag icon

Travma Cerrahisi

Alanlarında Uzman Doktorlar Eşliğinde İle Travma Cerrahisi Operasyonları

Kranial Travma Cerrahisi ( Hemorajiler, Çökme Fraktürleri, Dislokasyon )

Özellikle genç erişkin ve çocuklarda önemli bir ölüm ve sakat kalma nedenidir. En çok 15 ile 30 yaş arasında görülür. Erkeklerde 3 kat daha fazladır. BT ve MR ile teşhis konur. Kusma şiddetli bağ ağrısı nöbet boyun travmaları kanamalar ve dislokasyon şeklinde semptomlar gözükür. Genelde travma sonrası hemorajiler çökme fraktürleri görülür.

Burda hastayı iyi bir şekilde değerlendirmek tanıyı iyi koyabilmek ve zamanında müdahale edebilmek hayati  risk  taşır. Özellikle kafa travmalarında epidural hematom supdoral hematom intrakranial intraparakimal hematom suparaknoid turu kanamalar olabilir.

Bunların bulunduğu alan, hacim, miktar, hastanın fiziki durumu göz önünde bulundurularak hastaya takip, drenaj, cerrahi, işlem uygulanır. Bu tarz vakalarda ilk 48 saat çok önemlidir.

Vetebral Travma Cerrahisi  

Omurga cerrahisi; omurgaya darbe alımı, travma, trafik kazaları yüksekten düşmeye bağlı  sebeplerle ortaya çıkan omurganın hasarına iyileştirmeye yönelik bir müdahaledir. Bunu yanında omurgayı oluşturan yapılar arasında yer alan eklem grubu ( faset eklemi ) üzerine kapatan kıkırdak, zaman içerisinde özelliğini kaybeder travmaya sebep olur.

Omurga yaralanmaları hafif bir yumuşak doku travmasından omurga kırığı ve omurilik yaralanmasına kadar çeşitli şiddette olabilir. Bazı durumlarda felç olabilir. Tedavi vakanın şiddetini göre farklı gösterir.

Omurgadaki kırıklar genelde uç tipte gözükür. Çökme kırığı, parçalı kırık, ve patlama kırığı. Tanı genelde radyolojik olarak konur. ( MR, BT, GRAFİ ) çıkan sonuç neticesinde korse ve alçı tedavisi, enstrumentasyon ve füzyon ve vertebroplasti, kifoplasti. Vetebral travmalarda nörolojik defisit gelişen hastalarda, erken tanı konulduğu ve gerekli girişimlerin yapıldı takdirde nörolojik hasarların ilerlemedi görülür.

Yapılacak vertebral cerrahilerin amacı nörolojik hasarı minimalize etmek eklem ve ekstremite hareketlerini normal bir şekilde kullandırmak ve konforlu mobilizasyonu sağlamak.

  • İbni Sina Health Care
  • Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mah. E5 Yan yol Cad. Nef 22 A Blok Kat:5 No:78 Bakırköy / İstanbul - Türkiye
  • +90 212 843 84 78
  • +90 212 843 84 78
  • info[@]ibnisinahealthcare.com
2024©copyright tbn web