İbni Sina Health Care, Hoşgeldiniz
English flag icon French flag icon Turkish flag icon

Tümör ve Kitle Tedavileri

Deneyimli Cerrahlar İle Tümör Kitle Tedavileri (Açık Ameliyatlar)

Glial Tümör

Merkezi sistemi tutan hastalıklardır.genelde kötü huyludur agresif ilerleyebilirler.

4 ana başlıkta toplanırlar:

  • Astrositomlar,
  • ependimomlar,
  • oligodendrogliom
  • embriyonik tümörler

Tedavi de cerrahi ve kemoterapidir.

Menengiom

Beyni saran zardan kaynaklanan,yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerdir. Metatsaz yapmazlar.Büyüdükçe nörolojik problemlere sebep verirler. Bu sebeple sıkı takip gereklidir. ilerlemesi halinde cerrahi müdahele gerekmektedir.

Köşe Tümörleri

Başlıca köşe tümörleri,Akustik schwannoma,menenjiomlar ve epidermoid tümörlerdir. Genelde işitme kaybı,çınlama ve uğultu şikayeti yaparlar.kesin ameliyat gerekmektedir. Beyinde yerleştiği bölge itibariye(anatomik) bu şekilde adlandırırılırlar.

Posterior Fossa Kitleleri

Genelde çocukluk yaşında görülür.Posserior fossa olarak bilinen kafatasının arka çukurunda görülür. Kafa içi basınç şkayeti yapar.Histopatolojisine göre yavaş ve agresif ilerler. Mikrocerrahi teknik ile alınırlar.prognozuna göre ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi uygulanır.

Kafa Tabanı Bos Kaçağı Tamiri

Beyin,omurilik ve bunları çevreleyen zarların arasındaki oluşan boşluklardaki sıvıya BOS sıvısı denir. Beyin ve omuriliği çevreleyen en dıştaki zara Dura denir. Bu zarın delinmesi veya hasarı durumunda bos sıvısı burundan akmaya başlar ve normal akışından çıkar. Bu da hastalıkları beraberinde getirir.

 Kesin tanı için burundan sıvı örneği alinıp laboratuvar analizi,mr ve tomografi çekilmesi gerekmektedir. Tedavi ise, endoskopik sinus cerrahisi ile beyin zarının onarımı. Ameliyat edilmemesi halinde menenjit,ensefalit veya apseye yol açabilir.

Spinal Kitle

Bu tümörler spinal kord ve spinal kolonu çevreleyen anormal kitlelerdir. İyi  huylu ve kötü huylu olabilirler. Bulunduğu bölgeye ve yerleştiği alana göre intradural-extramedüller,intramedüller ve extradural olarak adlandırılırlar.

Primer tümörler spinal cord’dan köken alırlar fakat metastazik olanlar başka bir yerden omurgaya uzanırlar. Metastazik spinal kolon bu tümörler arasında en yaygın olanıdır.KanseR hastalarının yüzde 65-70 i omurgaya yayılım gösteren cinstendir.Sempton olarak hem malign hem de bening tümörlerinde sırtın ortalasında ve aşağısında mekanik olmayan ağrı genelde görülür.Tanı için radyolojinin büyük bir yeri vardır.

(Mr+BT+XR),Biyopsi,PET CT vb..tedavi olarak genelde tek bir branş karar vermez. Omurga cerrahisi uzmanı,onkolog,radyasyon onkolojisi beraber karar verirler. Konsey kararına göre yay sadece cerrahi ve takip,ya cerrahi ve sonrası kemoterapi+radyoterapi veya öncelik sırası konseyde tartışılıp ona göre bir yol izlenir.

Çoğu kez ameliyat sonrası stabilizasyonu sağlamak ve farktürü önlemek için plak veya vida kullanılır. Hastane yatış süresi ortalama 2-14 gün arasındadır.

Sonuç olarak tedavi hastanın yaşına,genel sağlığına,spinal tümörün cinsine ve metaztaz yapıp yapmayacağına göre değişir.Primer tümörlerde tümörün tamamının çıkarılması,metastazik tümörlerde yaşam kalitesini artırmak amaçlanmakadır.

  • İbni Sina Health Care
  • Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mah. E5 Yan yol Cad. Nef 22 A Blok Kat:5 No:78 Bakırköy / İstanbul - Türkiye
  • +90 212 843 84 78
  • +90 212 843 84 78
  • info[@]ibnisinahealthcare.com
2024©copyright tbn web